Chính sách combo

Chính sách combo

Chính sách combo tại Linh Kiện Store
Chính sách  combo

Đối với khách hàng mua cùng lúc nhiều sản phẩm, hoặc mua nhiều sản phẩm ở nhiều thời điềm khác nhau. Linh Kiện Store sẽ chủ động giảm một ít cho quý khách.

Linh Kiện Store đang thiết lập các chính sách cụ thể cho khách hàng mua combo. Linh Kiện Store sẽ thông báo cho khách hàng sớm nhất.

Ngoài ra, Chúng tôi đã tiến hành làm thẻ thành viên và có chính sách cụ thể cho khách hàng thân thiết. Sẽ thông báo cho quý khách sớm nhất.

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng!

phone